Zahradní technika - servis , prodej
Ochrana osobních údajů e-shopu www.servis-h.cz

    Společnost Luděk Hněvsa, se sídlem Pátek 135,29001 Poděbrady, IČ71141464, zapsaná u Městského úřadu v Poděbradech, č.j.01683/ŽÚ2003. (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
        jméno, příjmení
        e-mailovou adresu
        telefonní číslo
        adresu/sídlo

    Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

    Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

    Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

    Zpracování osobních údajů je prováděno Luďkem Hněvsou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
        Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice

        Přeprace GLS- General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. ,IČO: 26087961

    Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

    Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@servis-h.net

    Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.servis-h.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
            měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
            základní funkčnosti webových stránek

        Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
        Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
        Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
        Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
        Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
            Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
        zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
        vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
        požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
        vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
        požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
        na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
        požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
        na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
        podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

designed by Panavis & Panadela | contents ©2018 Zahradní technika | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart